Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.7 So-T
Mục lục Chương I: Kỹ thuật mạ và cơ sở lý thuyết điện hóa CHương II: Cơ sở công nghệ của kỹ thuật mạ Chương III: Chuẩn bị, xử lý bề mặt vật mạ Chương V: mạ điện Chương VI: Mạ hóa học Chương VII:...
Ký hiệu xếp giá: 671.73 Ky-M
Chủ đề: Kỹ thuật mạ
1. Cơ sở lý thuyết điện hóa của kỹ thuật mạ 2. Cơ sở công nghệ của kỹ thuật mạ 3. Chuẩn bị, xử lý bề mặt vật mạ 4. Mạ điện 5. Mạ hóa học 6. Biến tính điện hóa, hóa học bề mặt kim loại 7. Thiết bị và...
Đang xem: 975