Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 666Đa-S
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các hệ keo sét - nước Chương 3: Một số đặc điểm của lưu biến học Chương 4: Thể nhão dẻo của hệ sét - nước Chương 5: Biến đổi trong quá trình gia nhiệt Chương 6: Sự tạo...
Ký hiệu xếp giá: 620.100 7N527Đ
Chủ đề: Vật liệu học
Tài liệu tập hợp những bài giảng của tiến sí Nguyễn Đức Thạch cung cấp những kiến thức cơ bản (cơ sở lý luận, quy trình kỹ thuật, sơ đồ thiết bị chính) về lĩnh vực công nghệ sản xuất các vật liệu...
Ký hiệu xếp giá: 668.6Ng-T
Ký hiệu xếp giá: 630.202 3Nh-T
Chương 1: Sơ chế nông sản Chương 2: Sản xuất một số thực phẩm thông dụng Chương 3: Tận dụng bã thải nông nghiệp Chương 4: Các dịch vụ nông hóa - nông dược Chương 5: Một số ngành nghề phụ trợ
Ký hiệu xếp giá: 604.02Nh-T
Chương 1 : Sơ chế nông sản chương 2 : Sản xuất một số thực phẩm thông dụng Chương 3 : tận dụng bã thải nông nghiệp Chương 4 : Các dịch vụ nông nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 540Nu-S
Chủ đề: Hóa học
MỤC LỤC Chương 1: Khái luận Chương 2: Nước trong thiên nhiên Chương 3: Tài nguyên nước Chương 4: Nước với nghề nông Chương 5: Nước cho sinh hoạt và công nghiệp Chương 6: Các nguồn lợi thủy sản...
Đang xem: 1298