Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
9 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660Ca-P
Chương I: Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất CHương II:Chưng Chương III:Hấp thụ Chương IV: Trích lý Chương V: kết tinh Chương VI: Quá trình hấp thụ Chương VII:Sấy Chương VIII:Ví dụ và...
Ký hiệu xếp giá: 660.28NG527B
Sách gồm những nội dung chính là: Phương trình dòng; Phương trình tỷ lượng; Nhiệt động hóa học; Động hóa học của phản ứng; Tính toán thiết bị phản ứng; Ví dụ và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 660Ca-P
Chương 1: Khái niệm cơ bản Chương 2: Những kiến thức cơ bản về thủy lực học Chương 3: Vận chuyển chất lỏng và nén khí Chương 4: Ví dụ và bài tập
Ký hiệu xếp giá: 660.28NG527B
Sách gồm những nội dung sau: Phân riêng hệ thống đồng nhất (phân riêng bằng cơ học), khuấy, trộn, đập, nghiền, sàng.
Ký hiệu xếp giá: 660Ti-P
Chương 1: Các quá trình và thiết bị thủy lực Chương 2: Bơm, Quạt, máy nén Chương 3: phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất Chương 4: Quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt Chương 5: Bốc hơi và kết...
Ký hiệu xếp giá: 660Ti-P
Chương 1: Các quá trình và thiết bị thủy lực Chương 2: Bơm, Quạt, máy nén Chương 3: phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất Chương 4: Quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt Chương 5: Bốc hơi và kết...
Ký hiệu xếp giá: 660Ti-P
Chương 6: Hấp thụ, chưng luyện Chương 7: Hấp thụ Chương 8: Trích ly Chương 9: Làm lạnh Chương 10: Quá trình và thiết bị sấy
Ký hiệu xếp giá: 660Ti-P
Chương 6: Hấp thụ, chưng luyện Chương 7: Hấp thụ Chương 8: Trích ly Chương 9: Làm lạnh Chương 10: Quá trình và thiết bị sấy
Ký hiệu xếp giá: 660Ti-P
Chương 6: Hấp thụ, chưng luyện Chương 7: Hấp thụ Chương 8: Trích ly Chương 9: Làm lạnh Chương 10: Quá trình và thiết bị sấy
Đang xem: 851