Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.707 1GI_108TR
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý môi trường trong xây dựng; ô nhiễm môi...
Ký hiệu xếp giá: 628.530 28Th-T
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Tính toán nhiệt cho công trình Chương 3: Trao đổi nhiệt và ẩm giữa không khí với nước Chương 4: Đẳng thức cân bằng lưu lượng không khí các chất độc hại và tính...
Đang xem: 1604