Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.65 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về thực hành trên hệ mô phỏng; các bài thực hành cơ bản; nạp và sao chép cấu hình; cấu hình định tuyến; cấu hình ISDN; cấu hình Frame Relay; cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Co-D
Phần 1: Kỹ thuật chuyển mạch kênh và tổng đài điện thoại kỹ thuật số SPC Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài gói và tổng đài PSW
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Co-D
Chương 22: Giới thiệu về SPC Chương 23: Cấu trúc dữ liệu của phần mềm SPC Chương 24: Ngôn ngữ mô tả và đặc tả SDL Chương 25: Các phần tử điều khiển Chương 26: Xử lý gọi Chương 27: Phần mền hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 GI-108TR
Sách cung cấp trình bày các khái niệm về networking, về ethernet, TCP/IP, giao thức, mô hình truyền thông và hệ thống cáp mạng.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Sách trình bày các nội dung chính sau: WAN và router, giới thiệu về router, cấu hình router, cập nhật thông tin từ các thiết bị khác, quản lý phần mềm cisco IOS, định tuyến và các giao thức định...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Giáo trình này phân tích các đặc điểm hoạt động của từng loại giao thức định tuyến phức tạp trong router, trình bày hoạt động và cách thức cấu hình cho hai giao thức OSPF và EIGRP. Ngoài ra, giáo...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Sách trình bày các nội dung chính sau: phân chia địa chỉ IP, các công nghệ WAN, giao thức điểm nối điểm, ISDN và DDR, Frame relay, giới thiệu về quản trị mạng.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Tập 4 giới thiệu mạng WAN với các công nghệ WAN đang được sử dụng hiện nay và quá trình thiết kế mạng WAN. Trong đó, các hoạt động của PPP, ISDN và Frame Relay cũng như công tác cấu hình cho chúng...
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Ng-Đ
Mục lục Chương I: tổng quan về pstn và so sánh với việc truyền thoại qua IP CHương II: Hệ thống điện thoại doanh nghiệp Chương III: Cơ sở báo hiệu điện thoại Chương IV: hệ thống báo hiệu số 7 Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 Ky-L
Chương 1: Mạng truyền số liệu và sự chuyển hóa Chương 2: Giao tiếp vật lý Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu Chương 4: Xử lý số liệu truyền Chương 5: Cơ sở của giao thức Chương 6: Các giao thức điều...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1595