Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.17Ch-C
Chủ đề: Nền móng
Chương 1: Kiểm soát chất lượng cọc BTCT đúc sẵn Chương 2: Kiểm soát chất lượng cọc thép Chương 3: Kiểm soát chất lượng cọc khoan nhồi Chương 4: Phương pháp siêu âm và truyền qua ống Chương 5: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 627.3Cô-C
Chương 1: Nhũng khái niệm chung về cảng và bến Chương 2: tải trọng và tác động lên công trình bến, nguyên tắc tính toán Chương 3: Bến mái nghiên Chương 4: Bến trọng lực Chương 5: Bến tường cừ Chương...
Ký hiệu xếp giá: 624.17Đa-C
Chương 1: Chất lượng móng cọc Chương 2: Phương pháp siêu âm truyền qua ống Chương 3: Phương pháp thử động biến dạng lớn Chương 4: Phương pháp thử động biến dạng nhỏ Chương 5: Phương pháp thử tĩnh...
Đang xem: 877