Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.25 N5768ph
Nội dung sách gồm: mô hình hoá cầu dây văng có dầm cứng bằng BTCT-DƯL; mô hình hoá cầu dây văng có dầm cứng bằng thép; mô hình hoá cầu dây văng một mặt phẳng dây có dầm cứng BTCT-DƯL; mô hình hoá cầu...
Ký hiệu xếp giá: 624.202 85 NG527V
Chủ đề: Cầu đường
Nội dung của cuốn sách này gồm có: giới thiệu chung về Midas, tính toán cầu đức hẫng bằng Midas. Chương trình Midas có nhiều tính năng tiên tiến và có thể tính toán nhiều loại kết cấu khác nhau, cuốn...
Đang xem: 220