Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.827 T1292G
Chủ đề: Thương hiệu
Sách cung cấp 10 nguyên tắc để xây dựng một thương hiệu mạnh và những sai lầm cần tránh trong việc đặt tên.
Đang xem: 458