Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Ke-T
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Chương 4: Dự toán ngân sách Chương 5: Phân...
Đang xem: 1519