Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.32 NG527KH
Nội dugn sách gồm có: khai thác tinh dầu, kiểm nghiệm tinh dầu và phát hiện giả mạo, các tinh dầu xuất khẩu trong ngành y tế.
Ký hiệu xếp giá: 615.3 NG527KH
Chủ đề: Kháng sinh; Thuốc
Kháng sinh là tất cả các chất tự nhiên, bán tổng hợp hay tổng hợp có tác dụng kháng khuẩn. Với định nghĩa này, cuốn sách trình bày về các kháng sinh nguồn gốc vi sinh thể và các kháng sinh tổng hợp.
Ký hiệu xếp giá: 615.88 NG527KH
Nội dung sách gồm có: nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới; sử dụng an toàn hợp lý dược thảo trong hệ thống dược cảnh giác; tổng quan lĩnh vực y học cổ truyền bổ trợ thay thế trên thế...
Đang xem: 156