Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48076P535B1
Cuốn sách tập trung vào những bài tập liên quan đến lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ, được bố cục theo 4 nội dung chính là mục tiêu học tập; nội dung cần nhớ; câu hỏi trắc nghiệm và đáp án; bài tập ứng...
Ký hiệu xếp giá: 657.48076P535B2
Cuốn sách tập trung vào những bài tập liên quan đến thương mại, dịch vụ, được bố cục theo 4 nội dung chính là mục tiêu học tập; nội dung cần nhớ; câu hỏi trắc nghiệm và đáp án; bài tập ứng dụng; bài...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8Du-D
Phần I : DỤNG CỤĐIỆN Phần II: ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG LỒNG SÓC VÀ MÁY PHÁT KÉP WSM Phần III: DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM CÁC MẠCH LOGIC WST - 15 Phần IV : MÁY QUẤN TRỤC NGANG TW - 2000 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đang xem: 1794