Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 174.4 N5766G
Trình bày những khái niệm liên quan đến đạo đức kinh doanh, văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội, thương hiệu và sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Đồng thời cũng giải thích nguồn...
Ký hiệu xếp giá: 658 Nh-L
Chương 1 :Quản lý : khoa ọc , lý thuyết, thực hành Chương 2 :Các kiểu mẫu phân tích quản lý Chương 3 : Môi trường bên ngoài và vấn đề quản lý quốc tế Chương 4 : Bản chất và mục đích việc lập kế hoạch...
Đang xem: 1076