Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
15 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.6Câ-V
1. Khái niệm cơ bản 2. Thành phần cơ bản máy vi tính 3. Vi xử lý 16 bit 4. Vi xử lý 32 bit 5. Vi xử lý 64 bit 6. Thiết bị điều khiển dữ liệu 7. Thiết bị thu nhập dữ liệu 8. Thiết bị hiển thị dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 621.3Co-T
Chương 1: Lịch sử phát triển Chương 2: Vi điện tử Chương 3: Vi cơ silic Chương 4: Vi cảm biến silic trực tiếp Chương 5: Vi cảm biến gián tiếp Chương 6: Vi động
Ký hiệu xếp giá: 515.076Da-H
Chương 1: Nhập môn giải tích Chương 2: Đại số vectơ và hình học giải tích Chương 3: Định thức và ma trận hệ phương trình tuyến tính Chương 4: Sơ lược về đại số tuyến tính Chương 5: Phép tính vi phân...
Ký hiệu xếp giá: 006.68NG527N
Nội dung cuốn sách hướng dẫn các thao tác thực hiện căn bản với AutoCad 2010, vẽ các đối tượng khác nhau một cách nhanh chóng, chính xác, thiết lập các bản vẽ, tạo bản vẽ bằng những bước đơn giản,...
Ký hiệu xếp giá: 005.756NG527QU
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: các điểm cơ bản về Oracle PL/SQL, các điểm cơ bản về ngôn ngữ, các cấu trúc điều khiển, quản lý lỗi; lập trình PL/SQL: các hàm và thủ tục, các tập hợp.
Ký hiệu xếp giá: 005.756NG527QU
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Lập trình PL/SQL: các đối tượng lớn, các gói, các trigger - Lập trình nâng cao PL/SQL: SQl động, giao tiếp giữa các session, các thủ tực ngoài, các loại...
Ký hiệu xếp giá: 541.076Ho-C
Chương 1: Các phép tính hợp thức đơn giản nhất Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ cơ bản Chương 3: Cấu tạo nguyên tử tính phóng xạ Chương 4: Liên kết hoá học Chương 5: Các quy luật cơ bản về sự diễn...
Ký hiệu xếp giá: 005.432NG527N
Nội dung cuốn sách này gồm có: giới thiệu SQL Server 2005 Express Edition, phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu phong phú với SQL Server Express, cài đặt và triển khai, phát triển các ứng dụng nhiều...
Ký hiệu xếp giá: 515.076Nh-H
Chương 8: Tích phân bội Chương 9: Phương trình vi phân Chương 10: Giải tích vectơ Chương 11: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết hàm phức Chương 12: Chuỗi và ứng dụng Chương 13: Phép tính toán tử

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1105