Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.53Ch-K
Chủ đề: Cắt kim loại
Chương 1: Tiện Chương 2: bào Chương 3: Khoan khoét doa Chương 4: Chuốt Chương 5: Phay Chương 6: Cưa cắt vật liệu Chương 7: Cắt ren trên máy tiện - Máy chuyên dùng Chương 8: Gia công răng trên máy...
Ký hiệu xếp giá: 671Do-K
Phần 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Phần 2: TIÊU CHUẨN KẾT CẤU CỦA ĐỒ GÁ
Ký hiệu xếp giá: 621.8H450V
Nội dung của sách gồm: khái niệm chung, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu dẫn hướng - cữ so dao cơ cấu phân độ - thân đồ gá, đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh, tiêu chuẩn, kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-T
Chương 1: Máy tiện Chương 2: Dao tiện Chương 3: Dụng cụ đo trong gia công tiện Chương 4: Các dạng gia công cơ bản trên máy tiện Chương 5: Hướng dẫn những bài thực hành tiện cơ bản Chương 6: Máy tiện...
Đang xem: 582