Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Di-D
Chương 1: Khái niệm về điều khiển tự động Chương 2: Mô tả toán học của phần tử và hệ thống điều khiển Chương 3: Các khâu động học của hệ thống điều khiển Chương 4: Biến đổi Laplace Chương 5: Ổn định...
Ký hiệu xếp giá: 621.8 Th-L
Chủ đề: Thiết kế máy
Chương 1: Đại cương về thiết kế máy cắt kim loại Chương 2: Cơ sở thiết kế máy cắt kim loại Chương 3: Thiết kế hộp tốc độ Chương 4: Thiết kế hộp chạy dao Chương 5: Cơ cấu truyền động vô cấp Chương 6:...
Đang xem: 432