Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.88B4667 2016
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: phần đại cương và phần bệnh học. Phần đại cương: Trình bày nguyên nhân và cơ chế gây bệnh, phân loại các bệnh học nội khoa, nguyên tắc điều trị và phương pháp sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 615.88NG527NH
Sách trình bày những nội dung: sơ lược lịch sử nền y học cổ truyền Việt Nam, chủ trương kết hợp y học cổ truyền - y học hiện đại và hiện đại hóa y học cổ truyền trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện...
Đang xem: 1488