Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 4 NG527PH
Gò bồi là tiểu thị trấn có từ cuối thế kỷ XVIII, Gò Bồi nằm phía tả ngạn sông Gò Bồi trên ngã ba đường - Tuy Phước Gò Bồi và Gò Bồi Bình ĐỊnh. Nhờ tiếp xúc được nhiều nguồn văn hóa nên Gò Bồi có sắc...
Đang xem: 693