Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.82B101V
Chủ đề: Thiết kế máy
Cuốn sổ tay học tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại bạc và đệm lót, đồng thời giúp bạn biết cách bảo quản và sửa chữa chúng nhanh, kết quả. Khởi đi từ vấn đề "nguyên tắc hoạt động" sách tiến...
Ký hiệu xếp giá: 621.43Đ455C
Quyển sách này giúp bạn đọc hiểu và bảo trì động cơ nhanh và khéo. Nội dung gồm: Động cơ - nguyên lý hoạt động, động cơ cơ bản, hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, hệ thống nhiên liệu của động cơ khí...
Ký hiệu xếp giá: 621.43Đ455C
Quyển sách này giúp bạn đọc hiểu và bảo trì động cơ nhanh và khéo. Bắt đầu từ "Nguyên lý hoạt động", chúng ta triển khai "lý do hư hỏng", và "cách xử lý". Sách này còn là sách tham khảo cho công nhân...
Ký hiệu xếp giá: 671.5K600TH
Nội dung của quyển sách này bao gồm: an toàn và sức khỏe khi hàn điện, cơ bản về hàn, hàn với que hàn có thuốc bọc SMAW, hàn hồ quang điện cực vonphram có khí bảo vệ, hàn dây hàn lõi thuốc, hàn hồ...
Ký hiệu xếp giá: 668.4Composite
1. Nhựa tổng hợp nhiệt dẻo 2. Tính năng của cao su ở nhiệt độ cao 3. Chất đàn hồi gốc nhiệt dẻo 4. Các loại nhựa bọt xốp 5. Nhựa tổng hợp gốc nhiệt rắn tăng cừng bằng sợi dài 6. Tạo mãng và vật chất...
Ký hiệu xếp giá: 621.31R.S-G
Mục lục Chương I: Quá trình chuyển đổi điện năng Chương II: Phân tích hệ thống từ Chương III: Biến đổi điện năng Chương IV: Các máy điện đảo mạch Chương V: Các máy nhiều pha
Đang xem: 2083