Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 D884
Chia sẻ câu chuyện về những nhà lãnh đạo, điều hành, những người dám đứng lên và khởi xướng “phong trào” của riêng họ hoặc khởi xướng một ý tưởng, khởi động một chiến dịch và phổ biến nhất là khởi...
Ký hiệu xếp giá: 302.2 K541n
Hướng dẫn bạn cách giao tiếp tự nhiên, hiệu quả như: nghệ thuật làm chủ cảm xúc, nghệ thuật thuyết trình hiệu quả, xác định rõ thông điệp cần truyền tải, kỹ năng biết lắng nghe, kỹ năng giao tiếp...
Đang xem: 5290