Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 668.370 28Ky-D
Chủ đề: Keo dán
Chương 1: Những hiểu biết cơ bản về keo dán Chương 2: Keo thiên nhiên Chương 3: Keo dán tổng hợp Chương 4: Keo vô cơ Chương 5: Kỹ thuật sử dụng keo dán Chương 6: Những sản phẩm từ keo
Ký hiệu xếp giá: 540.03Tu-D
Chủ đề: Hóa học; Từ điển
Cuốn từ điển gồm khoảng 1500 mục từ là tên các chất và khái niệm hóa học, những vật liệu và khái niệm, hiện tượng thường gặp gắn với hóa học.
Đang xem: 1489