Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.807P104N
Giáo trình này trình bày các vấn đề sau: các khái niệm và định nghĩa, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công cắt gọt, chuẩn và cách chọn chuẩn, thiết kế quy trình công nghệ, phôi và...
Ký hiệu xếp giá: 671.350 7NG527QU
Nội dung của quyển sách này trang bị những kiến thức cơ bản để lập quy trình công nghệ gia công chế tạo, lắp ráp, kiểm tra và sửa chữa các sản phẩm cơ khí và máy móc thiết bị sao cho đạt yêu cầu kỹ...
Đang xem: 294