Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 610.19NG527V
Chủ đề: Y học; Tâm lý học
Trình bày những kiến thức cơ bản của tâm lý học y học ở Việt Nam: Tâm lý học con người khi bị bệnh, tâm lý thầy thuốc trong quá trình khám bệnh và chữa bệnh, giao tiếp giữa thầy thuốc và người bệnh,...
Đang xem: 1549