Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.28NG527T 2013
Giáo trình gồm những nội dung sau: cơ sở lý thuyết của các quá trình thủy lực; quá trình vận chuyển chất lỏng; quá trình vận chuyển chất khí; khuấy trộn chất lỏng; phân riêng hệ khí không đồng nhất;...
Ký hiệu xếp giá: 660.28NG527T 2013
Giáo trình gồm ba phần: Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt; các quá trình và thiêt bị truyền nhiệt; và các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông. Giáo trình giúp độc giả tham khảo, tìm hiểu, tra...
Ký hiệu xếp giá: 621.402T550Đ
Cuốn sách này trình bày các nội dung sau: các thiết bị đo lường - tự động điều khiển các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh; cơ sở kỹ thuật điện và truyền động điện tự động trong các...
Đang xem: 1603