Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 4Di-N
Chương 1: Mạch AVR trong nguồn xoay chiều 1 pha Chương 2: Mạch AVR trong máy phát xoay chiều 3 pha Chương 3: Các Rơ le bảo vệ dùng mạch điện tử Chương 4: Các loại Rơ le thời gian Chương 5: Rơ le...
Ký hiệu xếp giá: 621.388NG527T
Giới thiệu Khái niệm cơ bản về tín hiệu Audio, mạch khuếch đại Audio biên độ nhỏ, mạch chọn lọc âm sắc, mạch khuếch đại công suất. Tổng quan về Video, các tùy chọn trong kỹ thuật truyền hình, mã hóa...
Ký hiệu xếp giá: 003Ky-H
Chương 1: Khái niệm về điều khiển lập trình Chương 2: Giới thiệu tổng quát về PLC Logo Chương 3: Các thao tác chung trên Logo Chương 4: Lập trình cho PLC Logo Chương 5: Ứng dụng của Logo trong...
Ký hiệu xếp giá: 621.381Ki-X
Chủ đề: Kỹ thuật Xung
Chương 1: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung Chương 2: Các phương pháp biến đổi dạng xung Chương 3: Mạch dao động đa hài lưỡng ổn Chương 4: Mạch dao động đa hài đơn ổn Chương 5: Mạch dao động đa hài...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Li-T
Chương 1: Cơ sở điện học Chương 2: Điện trở Chương 3: Tụ cảm Chương 4: Cuộn dây - Bộ biến thế Chương 5: Chất bán dẫn - Điốt bán dẫn Chương 6: Transistor cấu tạo, nguyên lý Chương 7: Phân cực...
Ký hiệu xếp giá: 621.381Li-K
Chương 1: UJT Chương 2: Thysisto Chương 3: Diac - Triac Chương 4: Các linh kiện điều khiển khác Chương 5: Linh kiện quang điện tử Chương 6: Linh kiện nhiệt điện Chương 7: Vi mạch định thì 555 Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.3851Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Lý thuyết cơ bản khuyếch đại Chương 2: Mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ Chương 3: Mạch khuyếch đại hồi tiếp Chương 4: Mạch khuyếch đại công suất Chương 5: Mạch khuyếch đại DC Chương 6: Mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.3851Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Mạch khuyếch đại thuật toán Chương 2: Mạch lọc Chương 3: Mạch cộng hưởng Chương 4: Mạch dao động hình sin Chương 5: Vi mạch định thì Chương 6: Mạch số cơ bản
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5NG527T
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các hệ thống số; đại số logic; ứng dụng đại số logic trong kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật xung; cổng logic TTL; cổng logic CMOS; mạch Flip - Flop.
Ký hiệu xếp giá: 658.401Qu-D
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Tiến trình quản trị chiến lược kinh doanh Chương 3: Nhiệm vụ chiến lược và hệ thống mục tiêu của công ty Chương 4: Các đối tượng hữu quan và trách nhiệm xã hội của doanh...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1380