Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 31 NG527T
Sách nghiên cứu về giá trị văn hóa dân gian ba làng Kẻ, đặc biệt là hội ba làng Kẻ. Ba làng kẻ nay gồm: Đống Ba, Thượng Cát, Đại Cát thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hội ba làng Kẻ mang đậm dấu ấn lịch...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97 NG527T
Nội dung cuốn sách là tập trung các câu chuyện kể về lịc sử các tên Làng Việt: Làng An Hội, Mạc Xá, Ích Vịnh, Dược Hạ, Yên Phúc, Yên Sở, xã Đông Ngạc...vv.
Đang xem: 2100