Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Di-N
Chương 1: Những nguyên tắc vật lý trong khí lực học Chương 2: Van điều khiển hướng Chương 3: Cơ cấu dẫn động tuyến tính (Xy lanh) Chương 4: Điều khiển dòng khí nén Chương 5: Mô tơ không khí Chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Ng-Tr
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực 1. Những vấn đề cơ bản của áp suất 2. Sự lưu động 3. Các thành phần cơ bản của hệ thống thuỷ lực 4. Những ưu điểm của hệ thống thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ...
Ký hiệu xếp giá: 621.2 He-N
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ tùng Chương 3: Bơm thuỷ lực Chương 4: Nguyên lý của bộ tác động trong hệ thống thuỷ lực Chương 5: Nguyên lý làm việc của Van Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 621.2 NG527TH
Chủ đề: Thủy lực học
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: nguyên lý thủy lực; bình chứa dầu và phụ tùng; bơm thủy lực; nguyên lý của bộ tác động trong hệ thống thủy lực; nguyên lý làm việc của van; các mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.8 Su-N
Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển bằng khí nén Chương 2: Hệ thống thiết bị cung cấp khí nén Chương 3: Các van khí nén Chương 4: Các bộ phận dẫn động Chương 5: Các mạch khí nén cơ bản Chương...
Đang xem: 803