Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 543.001Ho-T
Phần 1: LÝ THUYẾT CHUNG Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Axit và bazơ - Phản ứng troa đổi Proton Chương 3: Phức chất trong dung dịch Chương 4: Phản ứng kết tủa Chương 5: chất ôxi hóa...
Ký hiệu xếp giá: 540.03Tu-D
Chủ đề: Hóa học; Từ điển
Cuốn từ điển gồm khoảng 1500 mục từ là tên các chất và khái niệm hóa học, những vật liệu và khái niệm, hiện tượng thường gặp gắn với hóa học.
Đang xem: 1426