Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 339.469 597 75TK
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nghèo đói, phân hóa giàu nghèo và thực tiễn phân hóa giàu nghèo ở một số nước trên thế giới Chương 2: Tổng quan về thực trạng diễn biến mức sống dân cư và xu thế...
Ký hiệu xếp giá: 332.632NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về thị trường chứng khoán; Thị trường chứng khoán: chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động; Cổ phiếu- chứng khoán chủ sở hữu; Chứng khoán nợ- trái...
Ký hiệu xếp giá: 331.159 775TK
Phần 1: Một số vấn đề cơ sở lý luận về các đặc trưng của thị trường lao động; Phần 2: Nhận dạng thị trường lao động TP.HCM trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế; Phần 3: Một số giải pháp nhằm phát...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 1Va-T
Chủ đề: Toán kinh tế
Phần 1: Hệ thống hóa các mô hình toán kinh tế và khả năng vận dụng vào các nền kinh tế khác nhau Phần 2: Xây dựng bảng cân đối liên ngành (I/O) Cho một tỉnh, thành phố: Trường hợp TPHCM Phần 3: Thử...
Đang xem: 1040