Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 382 G434d
Trình bày tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế, các phương thức giao dịch thương mại quốc tế, incoterms - các điều kiện thương mại quốc tế, hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, các hợp đồng chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 332.04207 G434t 2021
Trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế, hợp đồng ngoại thương, điều kiện thương mại quốc tế, chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế. Giới thiệu phương thức...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 L8326v 2023
Giới thiệu tổng quan về logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 L8326v 2021
Giới thiệu tổng quan về logistics; nội dung chính của hoạt động logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong...
Đang xem: 7011