Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.5L250V
Chủ đề: Bột ngọt
Nội dung sách gồm: umami, monosodium glutamate các vấn đề về hóa sinh, công nghệ sản xuất bột ngọt, tính an toàn của bột ngọt.
Ký hiệu xếp giá: 664.02C455NGH
Nội dung cuốn sách gồm có: khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm, quy trình sản xuất một số thực phẩm công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 664.64NG527TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về mì chính; các phương pháp sản xuất mì chính; sản xuất mì chính bằng phương pháp thủy phân; nghiên cứu hoàn chỉnh sản xuất mì chính theo...
Ký hiệu xếp giá: 612NG527TH
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, cập nhật về giải phẫu sinh lý người, có 13 chương, mỗi chương gồm: Những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phẫu của một cơ quan, một hệ cơ quan hay một bộ...
Ký hiệu xếp giá: 572Ho-H
PHẦN I: LÝ THUYẾT Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: GLUXIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Đại cương về sự TĐC và TĐ năng lượng trong cơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.92281M4675v
Trình bày những vấn đề về cấu tạo từ tiếng Việt hiện đại, ngữ nghĩa học từ vựng; giới thiệu một số vấn đề về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, đối chiếu ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 664.07TH300NGH
Cuốn sách cung cấp 15 bài thí nghiệm cơ bản của ngành công nghệ thực phẩm bao gồm các lĩnh vực sản xuất đường và bánh, sản xuất đồ hộp rau quả, sản xuất trà và cà phê, chế biến sữa, tinh luyện dầu,...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85Tr-D
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ truyền động điện Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện Chương 3: Điều chỉnh tốc độ truyền động điện Chương 4: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Chương...
Đang xem: 4206