Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
28 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.307 6NG527V
Cuốn sách này bao gồm những phần sau: nhiệt động lực hóa học, điện hóa học, động hóa học, cấu trúc hóa học. Trong mỗi phần đều có tóm tắt lý thuyết, bài tập có lời giải và bài tập tự giải.
Ký hiệu xếp giá: 541.076La-T
Mục lục Phần A: Nhiệt động lực hoá học Phần B: Động hoá học và xúc tác Phần C: Điện hoá học Phần D: Hoá keo và hấp phụ Phần E: Hoá học lượng tử cơ sở
Ký hiệu xếp giá: 545.076NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 615.88B4667 2016
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: phần đại cương và phần bệnh học. Phần đại cương: Trình bày nguyên nhân và cơ chế gây bệnh, phân loại các bệnh học nội khoa, nguyên tắc điều trị và phương pháp sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 915.97NG527TH
Sách giới thiệu các địa danh du lịch ở: Hà Nội, Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
Ký hiệu xếp giá: 657.48TR120V
Sách giới thiệu tổng quát các khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính của Mỹ, bao gồm các nội dung chính sau: Môi trường kế toán, mô hình kế toán cơ bản, kế toán trong công ty thương mại, kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434 2016
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 621.385Ng-T
Mục lục Chương I: Tổng quan về hệ thống thông tin số Chương II: Truyền dẫn số các tín hiệu tương tự Chương III: Điều chế số và giải điều chế số Chương IV: Các phương pháp ghép kênh số Chương V: Mã...
Ký hiệu xếp giá: 341.597 754GI-108T 2010
Cuốn sách trình bày một số vấn đề lí luận về luật thương mại quốc tế; Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia và luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân.

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 1007