Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527TH
Cuốn sách cung cấp từ vựng và thông tin cần thiết để thực hiện công việc trong ngành khách sạn. Đó là: thực hành các cuộc đàm thoại thực tế để dùng trong công việc; học cách nói chuyện với khách,...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527TH
Cuốn sách cung cấp từ vựng và thông tin cần thiết để thực hiện công việc trong nhà hàng, bao gồm: các bài đàm thoại, cách nói chuyện với người quản lý và các đồng nghiệp, học cách làm việc theo tinh...
Ký hiệu xếp giá: 428.4NG527TH
Sách gồm 20 bài, nội dung gồm các phần: Xây dựng từ vựng; đọc hiểu - cung cấp các câu hỏi đọc hiểu theo dạng True/False cũng như các câu hỏi mở; làm việc theo cặp - cho phép thảo luận với nhau trước...
Ký hiệu xếp giá: 428.4NG527TH
Sách gồm 20 bài, nội dung gồm các phần: Xây dựng từ vựng; đọc hiểu - cung cấp các câu hỏi đọc hiểu theo dạng True/False cũng như các câu hỏi mở; làm việc theo cặp - cho phép thảo luận với nhau trước...
Ký hiệu xếp giá: 428.4NG527TH
Sách gồm 20 bài, nội dung gồm các phần: Xây dựng từ vựng; đọc hiểu - cung cấp các câu hỏi đọc hiểu theo dạng True/False cũng như các câu hỏi mở; làm việc theo cặp - cho phép thảo luận với nhau trước...
Ký hiệu xếp giá: 495.65NG527TH
Sách gồm 50 mẫu câu căn bản có giải thích và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.65N5767n 2016
Sách giới thiệu 50 mẫu câu căn bản có giải thích và minh họa thông qua những ví dụ cụ thể.
Ký hiệu xếp giá: 332.12QU105TR
Trong giáo trình này các tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Quản trị ngân hàng thương mại dùng cho sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành...
Ký hiệu xếp giá: 428.6Ti-T
MỤC LỤC 1. Hướng dẫn phương pháp cho người dạy 2. Đọc hiểu tiếng Anh khoa học kỹ thuật 3. Căn bản ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên kỹ thuật
Ký hiệu xếp giá: 621.803T550Đ
Từ điển bao gồm các thuật ngữ cơ khí thông dụng, được giải thích và minh họa bằng hình ảnh. Từ điển còn có phụ lục cần thiết như chi tiết và nguyên lý máy, hệ thống điện và điện tử trong ô tô, các...
Đang xem: 2086