Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.902 071 2TR120NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm sữa, thịt và cá. Nội dung được trình bày từ khâu nguyên liệu đến kỹ thuật bảo quản và kỹ thuật chế biến.
Ký hiệu xếp giá: 006.6N5767G
Nội dung giáo trình này gồm: giới thiệu về xử lý ảnh cũng như môi trường Matlab để xử lý cho ra những kết quả mong muốn; những kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số;...
Ký hiệu xếp giá: 657.42LV00TC1-021
Chủ đề: Kế toán chi phí
PHẦN I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CAO SU MÀU I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY II. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY III. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY IV. BỘ...
Đang xem: 408