Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.5076 N5767B1
Sách gồm các bài tập về năng xuất, tổ chức sản xuất, bố trí sản xuất, quản lí kỹ thuật, chiến lược sản xuất, hoạch định tổng hợp, quản trị vật liệu, quản trị tồn kho nhu cầu độc lập, hoạch định nhu...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 L250TH
Sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về quản trị chiến lược; tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích bên trong; tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 NG527TH
Nội dung sách gồm: quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất; tổ chức sản xuất; bố trí sản xuất; quản lý kỹ thuật; chiến lược sản xuất; hoạch định tổng hợp;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527TH
Nội dung chính của sách gồm có: vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ; phân tích tài chính; hoạch định tài chính; quản trị vốn luân chuyển; ngân sách...
Đang xem: 639