Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 378Xa-T
Chương 1: Các vai trò của người hiệu trưởng Chương 2: Yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người hiệu trưởng Chương 3: Các phương pháp quản lý của hiệu trưởng Chương 4: Tổ chức khoa học lao động...
Ký hiệu xếp giá: 615.329P9622v
Trình bày khái quát về probiotic, hệ sinh vật vi sinh trong cơ thể và hệ vi sinh vật đường ruột, các vi khuẩn thường dùng làm Probiotic, vai trò tác dụng của probiotic với sức khoẻ, yêu cầu, tiêu...
Đang xem: 1189