Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 546Ho-C
Chương 1: Các khái niệm căn bản và định luật hóa học quan trong Chương 2: Cấu tạo nguyên tử Chương 3: Cấu tạo phân tử Chương 4: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 5: Phản ứng hóa...
Ký hiệu xếp giá: 546.3Ho-C
Chương 1: Đại cương về kim loại Chương 2: Kim loại kiềm Chương 3: Kim loại, Kiểm thổ Chương 4: nhôm, kẽm Chương 5: Crôm, sắt, đồng
Ký hiệu xếp giá: 546.7Ho-C
Chương 1: Phi kim Chương 2: Halogen Chương 3: Oxi - lưu huỳnh Chương 4: Nitơ - Photpho Chương 5: Cacbon - Silic
Ký hiệu xếp giá: 540.028 5Un-H
Chương 1: Công nghệ giáo dục Chương 2: Công cụ dạy học Chương 3: Minh hoạ động Chương 4: Thí nghiệm hoá học và máy tính Chương 5: Kiểm tra và đánh giá Chương 6: Khả năng phát triển ứng dụng công nghệ...
Đang xem: 311