Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.88 NG527T
Chủ đề: Dược liệu; Thuốc
Cuốn sách giới thiệu 119 vị thuốc có nguồn gốc động vật và khoáng vật, trong mỗi vị thuốc có tên vị thuốc, tên la tinh, nguồn gốc, nơi sản xuất, phương pháp thu nhặt chế biến, tính chất của vị thuốc,...
Đang xem: 1059