Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.815Co-M
Chương 1: Những vấn đề chung của may Chương 2: Truyền dẫn cơ khí trong máy Chương 3: Bộ truyền đai Chương 4: Bộ truyền xích Chương 5: Bộ truyền bánh răng Chương 6: Bộ truyền trục vít Chương 7: Trục...
Ký hiệu xếp giá: 621.811Do-K
Chủ đề: Chế tạo máy
Chương 1: Động lực học giải tích của các hệ thống rời rạc Chương 2: Hệ thống một bậc tự do Chương 3: Hệ thống hai bậc tự do Chương 4: Hệ thống nhiều bậc tự do Chương 5: Các hệ thống liên tục Chương...
Đang xem: 1430