Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-Đ
Chương 1: Giới thiệu về cơ học đất không bảo hòa Chương 2: Tính chất và quan hệ các pha Chương 3: Các biến trạng thái ứng suất Chương 4: Xác định độ hút dính của đất Chương 5: Các định luật thấm...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 NG527U
Chủ đề: Nền móng
Cuốn sách gồm ba chương như sau: các đặc trưng địa kỹ thuật của đất yếu và nền đất yếu, xử lý nền đất yếu bằng các biện pháp kết cấu, gia cố nhân tạo nền đất yều.
Đang xem: 1671