Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 382 N5768G
Trình bày những vấn đề chung nhất về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế, các phương thức, chiến thuật và kỹ năng đàm phán thương mại quốc tế, các giai đoạn và kế...
Ký hiệu xếp giá: 909.08 V500D
Trong giáo trình này, lịch sử thế giới cận đại được bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII, kết thúc bởi cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga và chiến tranh thế giới lần thứ nhất đầu...
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 V312B
Nội dung cuốn từ điển này ngoài gần 100 ngàn mục từ chính, còn chọn lọc khoảng hơn 200 ngàn đơn vị đối dịch ( tổ hợp từ, tục ngữ, thành ngữ, quản ngữ..) và áp dụng hệ ký hiệu phiên âm quốc tế mới...
Đang xem: 532