Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.31 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: truyền động điện, truyền động động cơ DC, truyền động động cơ không đồng bộ, truyền động động cơ đồng bộ, định mức động cơ điện, mô phỏng truyền động điện sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 621.317 N5768d 2017
Trình bày các khái niệm và hệ thức cơ bản về linh kiện điện tử công suất, bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ biến áp một chiều, bộ nghịch lưu và bộ biến tần.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 NG527V
Nội dung cuốn sách: Phân tích khảo sát các bộ biến đổi công suất cơ bản nhự: Bộ chỉnh lưu điều khiển pha, bộ biến đổi tần số chuyển mạch cưỡng bức, các bộ nguồn dạng đóng ngắt, các bộ biến đổi tần số...
Đang xem: 7237