Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4La-Q
Mục lục I. Đánh giá sự thành đạt II. Thực hiện thay đổi III. Tìm hiểu về bản thân IV. Duy trì sự cân bằng
Ký hiệu xếp giá: 651.7B9793
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Một văn bản hiệu quả, chiến lược nhập đề, bản thảo đầu tiên, để có một bài viết hay, hoạt động viết thường nhật, thuyết trình, hậu trường, thuyết trình...
Ký hiệu xếp giá: 658.812B8864P
Cuốn sách này trình bày và giải thích các vấn đề từ việc thu thập thông tin để bạn và cả nhóm có thể hiểu được khách hàng cho đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ; cùng với 101 gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 658.4La-Q
Mục lục I. Học cách lãnh đạo II. Lãnh đạo người khác III. Nâng cao hiệu quả IV. Khuyến khích sự hoàn hảo
Ký hiệu xếp giá: 658.404M2668
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Quy trình quản lý dự án, những nhân vật chính của dự án, bản tuyên bố nội dung hoạt động của dự án, cơ cấu tổ chức để hành động, phân chia công việc, lập...
Ký hiệu xếp giá: 658.4056C9325
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng, phòng tránh những nguy cơ, lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ, nhận diện khủng hoảng, ngăn chặn khủng hoảng,...
Ký hiệu xếp giá: 650.1T5835
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Sử dụng mục tiêu như một hướng dẫn, xem xét cách bạn sử dụng thời gian, lập kế hoạch cho thời gian của bạn, những kẻ đánh cắp thời gian, giao phó công...
Ký hiệu xếp giá: 658.409P8874
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: vai trò thiết yếu của quyền lực, các nguồn gốc của quyền lực, tầm ảnh hưởng, các chiến thuật gây ảnh hưởng, sức thuyết phục, nghệ thuật thuyết phục, thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.15F4914
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các báo cáo tài chính, ý nghĩa của các báo cáo tài chính, các khái niệm kế toán quan trọng, cấp vốn hoạt động và phát triển, dự thảo ngân sách, các công cụ...
Ký hiệu xếp giá: 658.31H6686
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, giữ chân người tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các...
Đang xem: 1492