Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.3 N5768G
Nội dung chủ yếu của cuốn sách là khái quát nguồn gốc và thành phần của nước thải, giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lí nước thải bằng công nghệ sinh học.
Ký hiệu xếp giá: 628.5 N5768g 2014
Nội dung của giáo trình bao gồm: cơ sở của hóa phân tích môi trường; cân bằng hóa học; xử lý số liệu phân tích; phương pháp phân tích trọng lượng; chuẩn độ; phương pháp phân tích điện hóa; phương...
Đang xem: 1226