Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ba-H
Chương 1: Chiến lược : điều kiện tồn tại trong thị trường tương lai Chương 2: Chiến lược bán hàng theo nhóm Chương 3: Chiến lược bán hàng tư vấn Chương 4: Chiến lược bán hàng với các giá dịch vụ...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 QU105T 2012
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản và thực tiễn, có câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tư duy, các đề thi mẫu, các nghiên cứu chủ đề và tình huống (có kèm theo cả đáp án) qua những nội dung sau:...
Đang xem: 1687