Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 N5768k
Giới thiệu kiến thức cơ bản và cần thiết trong việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của Hoa Kỳ.
Đang xem: 1050