Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.24 Ng-B
Mục lục Chương I: Công tác khảo sát và thiết kế sửa chữa, gia cố công trình xây dựng CHương II: Gia cố kết cấu bêtông cốt thép Chương III: Gia cố kết cấu gạch đá Chương IV: Gia cố kết cấu thép CHương...
Ký hiệu xếp giá: 690.215 74 Ng-B
Mục lục Phần I: Tình trạng hư hỏng của kết cấu bê tông cốt thép CHương I: Đặc điểm của vật liệu bêtông và kết cấu bêtông cốt thép Chương II: Tình trạng hư hỏng của kết cấu bêtông cốt thép Chương III:...
Đang xem: 1255