Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531 Co-R
1. Động học của các hệ chất 2. Chuyển động của một vật rắn 3. Nghiên cứu động lực các hệ chất 4. Nghiên cứu năng lượng các hệ chất 5. Tiếp xúc giữa hai vật rắn - Định luật ma sát 6. Sự quay của vật...
Ký hiệu xếp giá: 539 Va-T
Chương 1: Cấu trúc nguyên tử Chương 2: Nguồn gốc của thuyết lượng tử Chương 3: Cơ lượng tử Chương 4: Hạt nhân nguyên tử Chương 5: Laze, holography và màu sắc Chương 6: Chất rắn Chương 7: Vật lý hạt...
Đang xem: 1498