Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.104 162 Đô-B
Phần 1: Lý thuyết dao động ngẫu nhiên Phần 2: Tải trọng sóng, gió và dòng chảy tác dụng lên công trình biển Phần 3: Tính toán phản ứng động lực của công trình biển
Ký hiệu xếp giá: 005.276 90 Ti-T
Mục lục Phần I : Tĩnh học kết cấu Chương I : Mở đầu- tính toán kết cấu theo phương pháp độ cứng Chương II : Tính toán ma trận độ cứng và tải trọng tương tương của thanh thẳng Chương III : Tính toán...
Đang xem: 947