Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 578.757 G434
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về hoạt động sống của hệ sinh vật trong đất: Sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; Sinh học đất trong quá trình hình thành mùn và kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 1 Va-T
Chủ đề: Toán kinh tế
Phần 1: Hệ thống hóa các mô hình toán kinh tế và khả năng vận dụng vào các nền kinh tế khác nhau Phần 2: Xây dựng bảng cân đối liên ngành (I/O) Cho một tỉnh, thành phố: Trường hợp TPHCM Phần 3: Thử...
Đang xem: 952