Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 339.071NG527V
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần như: Tổng quan về kinh tế vĩ mô, các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn và trong ngắn hạn, bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô.
Ký hiệu xếp giá: 339.076NG527V
Nội dung cuốn sách này gồm có: Tổng quan về kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở; giới...
Ký hiệu xếp giá: 338.5NG527V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: tổng quan về kinh tế học; thị trường hoạt động như thế nào; thị trường và phúc lợi; kinh tế học về khu vực công cộng, hành vi của doanh nghiệp và tổ...
Ký hiệu xếp giá: 332.4N5768T2012
Sách trình bày tổng quan về tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, các vấn đề về thị trường tài chính và các định chế tài chính, ngân hàng trung ương, tài chính quốc tế và chính sách tiền tệ, lý...
Đang xem: 806